ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1184

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07:10 น.
ผู้ร้องเรียนคุณวัธทนันท์
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์099-0467789
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียนบริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งร้องเรียนพนักงานเรือคลองแสนแสบใช้วาจาไม่สุภาพ
รายละเอียดวันที่ 22 ก.พ. 2562 ได้รับแจ้งจากคุณวัธทนันท์ ฯว่าได้มาใช้บริการเรือคลองแสนแสบ เวลา 07.10 น. ที่ท่าเรือวัดศรีบุญเรืองไปยังท่าเรืออโศก โดยเรือเบอร์ 16 เนื่องด้วยเวลาเร่งรีบทำให้ซื้อตั๋วที่ท่าเรือไม่ทันตนจึงเตรียมเงิน 100 บาทเพื่อจ่ายค่าตั๋วกับพนักงานเก็บเงินบนเรือเมื่อพนักงานเรียกเก็บตนจึงยื่นเงิน 100 บาท ให้แต่พนักงานบอกว่าไม่มีเงินทอนและได้ทำการต่อว่าคุณวัธทนันท์อย่างไม่หยุด คุณวัธทนนันท์ได้อธิบายสาเหตุแล้ว แต่ก็เกิดการถกเถียงกัน จึงอยากให้มีการอบรมพนักงานเก็บเงินบนเรือและท่าเรือควรจัดเตรียมเงินทอนให้เพียงพอ

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่