ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1186

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:05 น.
ผู้ร้องเรียนสมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์026819944
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียนเดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามสายเรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียม VGM
รายละเอียดสายเรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียม VGM ปัจจุบันพบว่า Freight Forwarder บางรายยังเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแจ้ง VGM เรื่อยมาตั้งแต่ปี 2559 (KUEHNE+NAGEL Ltd,Panalpina World Transport (Thailand) Ltd,A2S Logistics Co.,Ltd

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่