ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1188

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:21 น.
ผู้ร้องเรียนนายธนัท ฉัฐธนากร
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียนปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามเรื่องร้องเรียน (นายวิชัย สังข์ศิริ)สร้างรุกล้ำต่อเติมให้เกิดความเสียหายทรัพยากรทางทะเล
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน (นายวิชัย สังข์ศิริ)สร้างรุกล้ำต่อเติมให้เกิดความเสียหายทรัพยากรทางทะเล มีการถมดินลูกรัง ลงในทะเล-ลำน้ำ ปิดกั้นทางน้ำและสร้างเป็นบ้านที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำเสียหายมาก (นายธนัท ฉัฐธนาธร 695/5ว ซ.จิตต์ประสงค์ ต.บ้านโขด อ.เมือง จ.ชลบุรี)

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้ตอบ:อัญชลีกรณ์ เหงียบกุล
ตำแหน่ง:เจ้าพนักงานธุรการ
ดำเนินการเมื่อ:27/02/2562
รายละเอียด จภ.6(ชบ.) รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ราย นายธนัท ฉัฐธนาธร กรณีการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำและสร้างต่อเติมบ้านไปในทะเลทำให้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเกิดความเสียหายพบว่า สถานที่ดังกล่าวเป็นบ้านพักอาศัยซึ่งผู้ครอบครองได้แจ้งแสดงตนในการครอบครองเป็นเจ้าของ ตามคำสั่ง คสช.ที่ 32/2560 และได้รับใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ รวมทั้งไม่พบการละเมิดข้อกฎหมายแต่อย่างใด

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่