ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1189

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 03 มีนาคม 2562 เวลา 19:00 น.
ผู้ร้องเรียนคุณรัชดา จิตร์จำนง
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์095-8242323
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียนบริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ
คำร้องเรียน/คำถามพนักงานประจำเรือโยกเชือกผูกเรือโดนศรีษะ
รายละเอียดวันที่ 3 มี.ค. 2562 ได้รับแจ้งจากคุณรัชดา จิตร์จำนง ว่าตนได้ขึ้นเรือจากท่าชาญอิสระ ลงท่ารามคำแหง ระหว่างทาง พนักงานประจำเรือ (คุณวิไลวรรณ) ได้โยนเชือกแล้วปลายเชือกไปโดนศรีษะของตน ตนจึงบอกกับพนักงานดังกล่าวว่าปลายเชือกโดนศรีษระแต่กลับถูกพนักงานคนดังกล่าวตะคอกใส่และไม่ขอโทษแล้วท้าทายให้ดิฉันโทรมาร้องเรียน จึงขอให้กรมเจ้าท่าดำเนินการตรวจสอบ ดำเนินการแก้ไขปัญหาและแจ้งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่