ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1193

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 08 มีนาคม 2562 เวลา 13:24 น.
ผู้ร้องเรียนสำนักงานเขตบางแค
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์024546001
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียนเดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามขอความร่วมมือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(คลองราชมนตรี)
รายละเอียดขอความร่วมมือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประชาชนแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ กทม.1555 มายังสำนักงานเขตบางแค กรณี เรือที่วิ่งในคลองราชมนตรีส่งเสียงดังมาก แม้เป็นเวลาตี 3 ก็ยังวิ่งอยู่ เรือลำที่เสียงเบาก็มี ไม่แน่ใจว่าลำที่เสียงดังนี่มาจากการดัดแปลงเครื่องยนต์หรือไม่ (กทม.1555 เลขที่รับแจ้ง 17315/62)

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่