ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1194

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 17:02 น.
ผู้ร้องเรียนนางสุวจี สังข์ทองจีนเออเก้อร์
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0819566556
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียนปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามร้องเรียนบริษัทเอกชนเข้ามาใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ทำธุรกิจส่วนตัว
รายละเอียดร้องเรียนบริษัทเอกชนเข้ามาใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ทำธุรกิจส่วนตัว ทำธุรกิจโครงการกังหันลม เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา (ทำถนนใหม่ กั้นทางเดินของน้ำ ในเขตของกรมเจ้าท่า,ปักเสาไฟบนถนนเขตของกรมเจ้าท่า และเดินสายไฟข้ามแม่น้ำปากพนัง-หัวไทร ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 5,8,การขอเช่าพื้นที่หรือซื้อที่ดินของชาวบ้านบางส่วน บางรายไม่ถูกต้องรุกล้ำแนวเขตรายอื่น

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่