ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1194

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 17:02 น.
ผู้ร้องเรียนนางสุวจี สังข์ทองจีนเออเก้อร์
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0819566556
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียนปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามร้องเรียนบริษัทเอกชนเข้ามาใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ทำธุรกิจส่วนตัว
รายละเอียดร้องเรียนบริษัทเอกชนเข้ามาใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ทำธุรกิจส่วนตัว ทำธุรกิจโครงการกังหันลม เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา (ทำถนนใหม่ กั้นทางเดินของน้ำ ในเขตของกรมเจ้าท่า,ปักเสาไฟบนถนนเขตของกรมเจ้าท่า และเดินสายไฟข้ามแม่น้ำปากพนัง-หัวไทร ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 5,8,การขอเช่าพื้นที่หรือซื้อที่ดินของชาวบ้านบางส่วน บางรายไม่ถูกต้องรุกล้ำแนวเขตรายอื่น

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 01 เมษายน 2562
ผู้ตอบ:อัญชลีกรณ์ เหงียบกุล
ตำแหน่ง:เจ้าพนักงานธุรการ
ดำเนินการเมื่อ:01/04/2562
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช กรมเจ้าท่า ขอเรียนให้ทราบว่า เนื่องจากการตรวจสอบและดำเนินการจะต้องมีการลงพื้นที่และรวบรวมข้อเท็จจริงหลายประเด็นโดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช ได้ทำหนังสือสอบถามไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาหัวไทร  และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหัวไทร อีกทั้งจะต้องประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอีกหลายฝ่าย ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเป็นอย่างมาก สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขยายระยะเวลาออกไปอีก 30 วัน นับแต่ครบกำหนดเวลา 

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่