ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1200

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 10:15 น.
ผู้ร้องเรียนวิชชุดา
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0817344418
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามร้องเรียนเสียงจากเรือหางยาว คลองบางกอกใหญ่ (สำนักงานเขตบางกอกใหญ่)
รายละเอียดร้องเรียนเสียงจากเรือหางยาว คลองบางกอกใหญ่ ได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อวันที่ 25ม.ค.62 จากประชาชนที่พักอาศัยริมคลองบางกอกใหญ่ นามว่า คุณวิชชุดา พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 291 ซ.รัชดาภิเษก25 แขวงวัดท่าพระ ได้รับความเดือดร้อนจากเรือหางยาวรับส่งผู้โดยสารและเรือพานักท่องเที่ยวชมทัศนียภาพริมคลองบางกอกใหญ่ เสียงดังรบกวนประชาชนที่พักอาศัยบริเวณริมคลองบางกอกใหญ่ (สำนักงานเขตบางกอกใหญ่)

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่