ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1203

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 17:14 น.
ผู้ร้องเรียนคุณอภิสิทธิ์
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์02-2185101
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน2.บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งเรื่องร้องเรียน การให้บริการของพนักงานประจำเรือและเรื่องบัตรคนชราครึ่งราคา
รายละเอียดวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 12.05 น. ได้รับแจ้งจากคุณอภิสิทธิ์ (02-2185101) ว่าในวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 17.14 น. ได้เดินทางโดยเรือด่วนคลองแสนแสบเบอร์ 19 จากท่าหัวช้างเพื่อจะไปยังท่าเรือผ่านฟ้า เมื่อตนเองได้โบกเรือดังกล่าว เรือไม่ยอมจอดจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือเรือลำดังกล่าวจึงจอดเทียบท่า แต่พนักงานเรือพูดว่า ”พวกจ่ายเงินครึ่งราคาไม่อยากจอดรับหรอก” บางครั้งพอยื่นจ่ายเงินก็ทำท่าไม่พอใจ บางครั้งปาเงินใส่ อีกทั้งบัตรคนชราใช้ได้บ้างเป็นบางลำ แต่ส่วนมากจะบังคับให้จ่ายเต็มตลอด อีกทั้งไม่มีตั๋วเรือให้ในกรณีได้ลดครึ่งราคาค่าเรือ จึงแจ้งมายังกรมเจ้าท่าให้ทราบและดำเนินการต่อไป อีกทั้งอยากให้รู้ว่าบัตรคนชรา ปัจจุบันนี้ยังสามารถใช้งานได้หรือไม่อย่างไร หรือใช้ได้เป็นบางลำ บางกรณี อยากให้ชัดเจนในส่วนนี้ทั้งผู้โดยสาร และผู้ประกอบการ

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 09 เมษายน 2562
ผู้ตอบ:นางสาวอัญชลีกรณ์ เหงียบกุล
ตำแหน่ง:เจ้าพนักงานธุรการ
ดำเนินการเมื่อ:09/04/2562
รายละเอียด กรมเจ้าท่า สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ ตรวจสอบข้อร้องเรียน ของคุณอภิสิทธิ์ มอบหมายให้นายพิษณุ ธรรมาภิรัตน์ชัย ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งชำนาญการ ประสานแจ้งไปยังผู้ประกอบการเดินเรือคลองแสนแสบเพื่อพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก นายไพรัช ผู้จัดการบริษัทครอบครัวขนส่ง2002จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการเดินเรือ ทำการสอบสวนพนักงานเก็บค่าโดยสารเรือคนดังกล่าวชื่อ นายสุริยา แมงกลาง ได้ยอมรับว่ามีการใช้วาจาและแสดงกริยาที่ไม่สุภาพในวันเวลาที่ปฏิบัติงานตามผู้ร้องแจ้งจริง เบื้องต้นได้ว่ากล่าวตักเตือนและได้ภาคทัณฑ์พนักงานเพื่อไม่ไห้เกิดเหตุการณ์ขึ้นซ้ำอีก
       ผู้ประกอบการมิได้จัดพิมพ์ตั๋วรองรับการลดหย่อนค่าโดยสาร ซึ่งผู้ประกอบการแจ้งว่าจะดำเนินการสั่งพิมพ์ตั๋วค่าโดยสารเพิ่มเติม 2 ราคา ได้แก่ ราคา 5 บาท และราคา 2 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและคาดว่าจะสามารถใช้ได้ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน 2562
       สำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสูงอายุสำหรับโดยสารเรือประจำทางที่ออกโดยกรมเจ้าท่าสามารถใช้สิทธิ์ลดค่าโดยสารได้กับเรือโดยสารในคลองแสนแสบ เรือด่วนเจ้าพระยา และเรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยาเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือประจำทางกับกรมเจ้าท่าซึ่งยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง

กรมเจ้าท่า สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ให้เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจทางน้ำคลองแสนแสบดำเนินการตรวจสอบ ขอรายงานดังนี้
      1.บันทึกถ้อยคำกระเป๋าเรือลำดังกล่าวรับว่าเป็นจริงตามที่ผู้โดยสารร้องเรียน
      2.บันทึกถ้อยคำนายไพรัตน์ บุญดำ ผู้จัดการบริษัทครอบครัวขนส่งจำกัด แจ้งว่าบริษัทฯได้ลงโทษหักเงินคนละ 500 บาท และให้พักงานคนละ 1 วัน พร้อมทั้งตักเตือนไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกหากเกิดขึ้นอีกจะเพิ่มโทษ 

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่