ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1204

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 20:45 น.
ผู้ร้องเรียนคุณบ่าว
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์082-1469660
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน3.บริการเรือข้ามฟาก/โดยสารข้ามเกาะ/เฟอร์รี่
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งเรื่องร้องเรียน โดนเก็บค่าโดยสารแพงกว่าปกติ
รายละเอียดวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 2045 น. ได้รับแจ้งจากนายบ่าว (082-1469660) ว่าในวันที่ 16 มีนาคม 2562 ดวลา 22.00 น. ได้เดินทางโดยเรือนอน เส้นทาง เกาะพงัน – ท่าเรือ จ.สุราษฎร์ธานี ถูกเก็บเงินค่าโดยสารแพงกว่าเดิมปกติ 400 บาท เป็น 600 บาท และเก็บค่าวางกระเป๋า(สะพานเป้)เพิ่มอีก 200 บาท จึงแจ้งมายังกรมเจ้าท่า เพื่อขอให้ตรวจสอบว่าเก็บเกินราคาหรือไม่และกรณีเก็บค่าโดยสารเกินราคา จะมีบทลงโทษกับเรือดังกล่าวอย่างไร

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่