ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1205

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 15:24 น.
ผู้ร้องเรียนบริษัทเจ้าพระยาริเวอร์เพลสจำกัด
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์022828926
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามปัญหาบ้านรุกล้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการเจ้าพระยาริเวอร์ เพลส
รายละเอียดปัญหาบ้านรุกล้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการเจ้าพระยาริเวอร์ เพลส ดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงแรมเจ้าพระยาริเวอร์เพลส เชิงสะพานกรุงธน เขตดุสิต กทม. บริเวณข้างศาลเจ้าแม่ทับทิม ปัจจุบันยังคงมีบ้านรุกล้ำบางส่วนที่ยังไม่ยอมย้ายออกจากบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งอยู่ติดกับขอบเขตด้านริมแม่น้ำของพื้นที่โครงการก่อสร้างโรงแรมเจ้าพระยาริเวอร์เพลส เป็นอุปสรรคในการก่อสร้างท่าเทียบเรือของโครงการฯ

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่