ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1210

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 07:25 น.
ผู้ร้องเรียนพ.ต.ท.ปริญญา
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์089-7987713
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน2.บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งเรื่องร้องเรียน เรือแล่นด้วยความเร็ว ทำให้น้ำสาดขึ้นฝั่งโดนคนสัญจรริมคลอง
รายละเอียดวันที่ 26 มี.ค. 62 เวลาประมาณ 07.25 น. ผู้ร้องแจ้งว่าขณะปฏิบัติหน้าที่สายตรวจเดินเท้า ริมฝั่งคลองแสนแสบ บริเวณระหว่างท่าเรืออโศก - ท่าเรือนานาชาติ ได้มีเรือด่วนในคลองแสนแสบ (เรือเบอร์ 53) วิ่งด้วยความเร็วทำให้น้ำสาดกระเด็นไปบนฝั่ง ทำให้ตนเปียกน้ำ จึงแจ้งมายังกรมเจ้าท่าทราบ หาแนวทางแก้ไขปัญหา และแจ้งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด กรมเจ้าท่าได้กำชับกับพนักงานให้ปรับปรุงการให้บริการ ให้ใส่ใจการทำงานเพื่อให้การบริการเรือโดยสารสาธารณะมีบริการที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่