ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1214

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 05 มีนาคม 2562 เวลา 14:49 น.
ผู้ร้องเรียนนายธนกร มะลิทอง
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0639635997
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามร้องเรียนนายอัมรินทร์ เปรมพลับ บ้านเลขที่ 54/1 ม.7 ปากคลองบางพูด วันเกาะพญาเจ่งซอย 15 ซอยวัดกู้ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ปลูกบ้านและแปลงผักบุกรุกลำน้ำเจ้าพระยา
รายละเอียดร้องเรียนนายอัมรินทร์ เปรมพลับ บ้านเลขที่ 54/1 ม.7 ปากคลองบางพูด วันเกาะพญาเจ่งซอย 15 ซอยวัดกู้ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ปลูกบ้านและแปลงผักบุกรุกลำน้ำเจ้าพระยา

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่