ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1215

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 07 มีนาคม 2562 เวลา 15:11 น.
ผู้ร้องเรียนบริษัทโอเอชทีแอลจำกัด(มหาชน)
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์026599000
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามขอร้องเรียนการลดความเร็วของเรือที่วิ่งในแม่น้ำเจ้าพระยา สถานประกอบการ โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล
รายละเอียดขอร้องเรียนการลดความเร็วของเรือที่วิ่งในแม่น้ำเจ้าพระยา สถานประกอบการ โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล สร้างความเดือดร้อนให้กับเรือสาธารณะและเรือข้ามฟากของโรงแรมฯ ที่ให้บริการกับประชาชน และกับแขกของโรงแรมในการข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา ความเร็วเรือทำให้เกิดคลื่นแรงมาก่อให้เสียความทรงตัวของเรือ เป็นอันตรายต่อแขกและเรือที่สัญจรไป-มา ในแม่น้ำเจ้าพระยา

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 20 มีนาคม 2562
ผู้ตอบ:อัญชลีกรณ์ เหงียบกุล
ตำแหน่ง:เจ้าพนักงานธุรการ
ดำเนินการเมื่อ:20/03/2562
รายละเอียด สายด่วน 1199 ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจสอบโดยด่วน และในเวลาเร่งด่วน ตามแผนปฏิบัติงานของ สปว.สด. มีเรือตรวจการณ์ 147,158 เพื่อใช้ควบคุมการจราจรทางน้ำในเขตพื้นที่ 2 ดำเนินการตรวจสอบควบคุมกวดขันการจราจรทางน้ำในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการโดยสารทางเรือโดยตลอดทุกวัน และได้ประสานเรือด่วนเจ้าพระยาและเรือร้านอาหารทุกลำ ขณะเดินเรือผ่านขึ้น-ล่อง บริเวณหน้าโรงแรมแมนดารินโอเรียนเด็ล ให้เดินเรือช้าและเบา ห้ามกลับลำในบริเวณที่ไม่อนุญาตโดยเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืนกรมเจ้าท่าจะดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัดต่อไป

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่