ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1216

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 17:43 น.
ผู้ร้องเรียนดร.ธนกร วิชัยวงษ์
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์080-4536459
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามร้องขอความเป็นธรรม ได้รับความเดือดร้อนหมู่บ้านจัดสรรโครงการบ้านสิริวลัย รังสิต คลอง 1
รายละเอียดร้องขอความเป็นธรรม ได้รับความเดือดร้อนหมู่บ้านจัดสรรโครงการบ้านสิริวลัย รังสิต คลอง 1 อำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี (โครงการมี 200 หลังคาเรือน แต่ไม่มีบ่อบำบัดน้ำเสีย ตามกฎหมาย และมีเพียงบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำแต่ไม่มีการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง และบำบัดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่