ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1217

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 18:03 น.
ผู้ร้องเรียนหม่อมราชวงศ์วไลวัฒนา สวัสดิ์ ชูโต
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0816422133
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามขอติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกชายหาดทะเลอ่าวทับละมุ จ.ระยอง(ใกล้กับโรงแรมหินสวยน้ำใส) ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
รายละเอียดขอติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกชายหาดทะเลอ่าวทับละมุ จ.ระยอง(ใกล้กับโรงแรมหินสวยน้ำใส) ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 20พ.ค.61 ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยองได้เข้าทำการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบ พบว่าปัจจุบันยังมีอาคารร้านอาหารและบ้านพักอาศัยจำนวน 4 หลังที่ยังไม่ได้ทำการรื้อถอน เนื่องจากอยู่ในระหว่างการพิจารณาตามที่ผู้ครอบครองอาคารร้านอาหารและบ้านพักอาศัยได้ยื่นแบบแจ้งการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 32/2560 ลว.4ก.ค.60 ในเดือนต.ค.,พ.ย.61 ได้ดำเนินการขอรังวัดที่ดิน โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิสาขาระยองมาเป็นผู้ชี้เขตตลอดแนวชายฝั่งอ่าวทับละมุจนเสร็จเรียบร้อย

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่