ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1220

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09:17 น.
ผู้ร้องเรียนนายจิตรเกษม งามนิล นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรลดาวัลย์ ณ เจ้าพระยา
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0877088888
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามร้องเรียนการก่อสร้างท่าเรือของบ้านเลขที่ 1/40 หมู่บ้านลดาวัลย์ ณ เจ้าพระยา ถนนเจริญกรุง
รายละเอียดร้องเรียนการก่อสร้างท่าเรือของบ้านเลขที่ 1/40 หมู่บ้านลดาวัลย์ ณ เจ้าพระยา ถนนเจริญกรุง ของนางสาวศิริวรรณ ใจเย็น โฉนดเลขที่ 2122 เลขที่ดิน 58 ตำบลบางคอแหลม อำเภอบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่