ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1221

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09:36 น.
ผู้ร้องเรียนสำนักงานเทศบาลตำบลบางเดื่อ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์025814499
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามขอให้ยกเลิกสภาพคลองของกรมเจ้าท่า
รายละเอียดขอให้ยกเลิกสภาพคลองของกรมเจ้าท่า ถอนหลักเขตที่แสดงของกรมเจ้าท่าออกทั้ง 2 แนวคลอง (ปักแนวเขตบริเวณริมคลองบางเดื่อ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1,2,3,4 เป็นเขตของกรมเจ้าท่ารวมทั้งในปักแนวเขตบริเวณริมคลองตัน ในพื้นที่ 1,7) คลองบางเดื่อและคลองตันเป็นคลองที่ขุดขึ้นในพื้นที่ของประชาชน เพื่อใช้คลองเป็นคลองส่งน้ำทางเกษตรเท่านั้นปัจจุบัน

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่