ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1222

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 10:28 น.
ผู้ร้องเรียนคุณมุกดา
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์085-504242
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน3.บริการเรือข้ามฟาก/โดยสารข้ามเกาะ/เฟอร์รี่
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งเรื่องร้องเรียน เรือโดยสารหางยาวไม่ไปส่งที่ท่าเรือตามตกลง
รายละเอียดวันที่ 31 มี.ค. 62 เวลาประมาณ 10.28 น. ผู้ร้อง ฯ แจ้งว่าได้ตกลงซื้อตั๋วโดยสารเรือหางยาวที่ท่าเรือข้ามฟากสาทร (ฝั่งพระนคร) โดยมีจุดหมายปลายทางที่ท่าช้าง ในราคา 100 บาท โดยขึ้นเรือเวลาประมาณ 09.52 น. ที่ท่าเรือดังกล่าว แต่เรือหางยาวลำดังกล่าวได้ไปส่งตนเองที่ท่าเตียน ซึ่งได้แจ้งกับเจ้าของเรือว่าตนต้องไปลงท่าช้าง แต่เจ้าของเรือแจ้งว่าหากจะไปท่าช้างต้องจ่ายค่าโดยสารเพิ่ม ซึ่งผู้ร้อง ฯ เรียนว่า ในกรณีนี้เจ้าของเรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ซึ่งตอนลงเรือพนักงานที่เก็บเงินค่าโดยสารก็ได้แจ้งเจ้าของเรือแล้วว่าผู้ร้องไปขึ้นที่ท่าช้าง จึงแจ้งมายังกรมเจ้าท่าเพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการหาแนวทางแก้ไขต่อไปด้วย ซึ่งผู้ร้อง ฯ แจ้งเพิ่มเติมว่าหากเป็นเช่นนี้จะทำให้กระทบต่อชื่อเสียงประเทศในเรื่องการท่องเที่ยวด้วย เพราะในเรือมีนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยสารมาด้วย

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่