ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1224

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 01 เมษายน 2562 เวลา 14:12 น.
ผู้ร้องเรียนปรียนุช ชัยชนะวงศ์ ทายาทนายระวี ชัยชนะวงศ์
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน6.ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐ
คำร้องเรียน/คำถามขอให้ตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจการเดินเรือ ตรวจสอบกรณีพิพาทบริษัทซันซิตี้กระทำการทุบท่าเรือซอยราษฎร์บูรณะซอย1 โดยมิได้รับอนุญาต
รายละเอียดขอให้ตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจการเดินเรือ ตรวจสอบกรณีพิพาทบริษัทซันซิตี้กระทำการทุบท่าเรือซอยราษฎร์บูรณะซอย1 โดยมิได้รับอนุญาต ใบอนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำเลขที่ 48/2525 เพิ่งจะทราบถึงการมีอยู่ของใบอนุญาตท่าเทียบเรือดังกล่าวเมื่อประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน 2561 จากทนายชื่อใหญ่และนายเส็งซึ่งกล่าวอ้างว่าเป็นตัวแทนของบริษัทซันซิตี้ ผู้ซื้อที่ดินแปลงติดต่อกับท่าเทียบเรือ (บริษัทซันซิตี้จำกัดมีการยื่นร้องเรียนกับกรมเจ้าท่าในวันที่ 24ม.ค.62 ขอให้ตรวจสอบท่าเทียบเรือ ว่าเป็นท่าเรือเถื่อนไม่ได้รับใบอนุญาต)(เจ้าหน้าที่อ้างว่าติดต่อบริษัทกรุงธนบุรีมาให้ปากคำไม่ได้)

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่