ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1231

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 05 เมษายน 2562 เวลา 16:40 น.
ผู้ร้องเรียนคุณสุภาพร นำสุริยานันท์
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์089-9892414
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน1.บริการเรือด่วนเจ้าพระยา
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งเรื่องร้องเรียน เรือโดยสารไม่จอดให้ผู้โดยสารลงท่าเรือ
รายละเอียดวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 16.40 น. ได้รับแจ้งจากคุณสุภาพรฯ ว่าตนได้ลงเรือด่วนเจ้าพระยาหมายเลข 176 มาจากท่าเรือสาทร เพื่อที่จะไปขึ้นที่ท่าเรือยอดพิมาน โดยเมื่อเรือดังกล่าวมาถึงท่าเรือยอดพิมาน เมื่อเวลา ประมาณ 14.30 น.กะลาสีเรือได้เป่านกหวีดให้สัญญาณคนขับเรือให้จอดที่ท่ายอดพิมาน แต่คนขับไม่จอดที่ท่าแต่ขับเลยไป กะลาสีจึงได้เป่าให้สัญญาณอีกครั้งเพื่อให้จอดที่ท่าเรือราชินี แต่คนขับก็ยังคงไม่จอด แต่กลับเลยไปจอดที่ท่าเรือวัดอรุณฯแทน ทำให้ตนเสียเวลาเดินทางในครั้งนี้

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด กรมเจ้าท่าได้กำชับกับพนักงานให้ปรับปรุงการให้บริการ ให้ใส่ใจการทำงานเพื่อให้การบริการเรือโดยสารสาธารณะมีบริการที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่