ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1232

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 05 เมษายน 2562 เวลา 18:12 น.
ผู้ร้องเรียนคุณสมพิศ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์95-5041793
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียนเดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งเรื่องร้องเรียน เรือจอดติดเครื่องทำให้เกิดเสียงดังและมีควันดำ
รายละเอียดวันที่ 5 เม.ย. 62 เวลาประมาณ 18.12 น.ได้รับแจ้งทางสายด่วน 1199 ว่าคุณสมพิศฯ ได้รับ ความเดือดร้อนจากเรือควันดำที่บริเวณท่าน้ำปากเกร็ดซึ่งตนเป็นผู้อยู่อาศัยบริเวณนั้น

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:กำลังดำเนินการ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่