ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1232

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 05 เมษายน 2562 เวลา 18:12 น.
ผู้ร้องเรียนคุณสมพิศ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์95-5041793
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งเรื่องร้องเรียน เรือจอดติดเครื่องทำให้เกิดเสียงดังและมีควันดำ
รายละเอียดวันที่ 5 เม.ย. 62 เวลาประมาณ 18.12 น.ได้รับแจ้งทางสายด่วน 1199 ว่าคุณสมพิศฯ ได้รับ ความเดือดร้อนจากเรือควันดำที่บริเวณท่าน้ำปากเกร็ดซึ่งตนเป็นผู้อยู่อาศัยบริเวณนั้น

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 24 มิถุนายน 2562
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:24/06/2562
รายละเอียด ขอรายงานดังนี้ พบว่ามีเรือเพลาใบจักรยาว(เรือสองตอน)จำนวน 5 ลำ จอดดับเครื่องยนต์อยู่บริเวณหน้าโป๊ะเทียบเรือที่ใช้สำหรับจอดพักเรือเพื่อรอผู้โดยสาร ไม่พบว่ามีการจอดเรือและติดเครื่องยนต์ขณะที่รอผู้โดยสารลงเรือแต่อย่างใด ได้เชิญเจ้าของเรือเพลาใบจักรยาวมาประชุมเพื่อแจ้งเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนฯให้ทราบ และได้แจ้งให้เจ้าของเรือทุกคนขับเรือด้วยความสุภาพ ให้ใช้ความระมัดระวังขณะนำเรือเทียบโป๊ะหรือออกจากโป๊ะและเร่งเครื่องยนต์เท่าที่มีความจำเป็นเท่านั้น ซึ่งทุกคนในที่ประชุมได้ตอบตกลงที่จะปฏิบัติตามต่อไป

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่