ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1233

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง dukemm119@gmail.com
วันที่ร้องเรียนวันที่ 09 เมษายน 2562 เวลา 11:28 น.
ผู้ร้องเรียนมนทิรา มหินชัย
เลขประจำตัวประชาชน1529900236240
Emaildukemm119@gmail.com
โทรศัพท์0811343051
สัญชาติ
หัวข้อร้องเรียน3.บริการเรือข้ามฟาก/โดยสารข้ามเกาะ/เฟอร์รี่
คำร้องเรียน/คำถามบุญศิริเรือเร็วรับผู้โดยสารเกิน
รายละเอียด1. เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 ดิฉันซื้อตั๋วเรือเฟอรี่ ตราด-เกาะกูด ของบริษัท บุญศิริเรือเร็ว จำกัด รอบเวลา 10.00 น. เที่ยวเดียว ราคา 500 บาท (ได้รับแจ้งว่าปกติมีเรือรอบ 10.45 น. แต่เนื่องจากวันหยุดยาว จึงเพิ่มรอบ 10.00 น.) 2. ดิฉันเดินทางไปถึงสำนักงานจำหน่ายตั๋วของบริษัท ก่อนถึงท่าเรือแหลมศอกประมาณ 1 กม. ติดต่อเจ้าหน้าที่เวลา 9.35 น. ได้รับแจ้งว่า ต้องโดยสารไปกับเรือเที่ยวถัดไป เนื่องจากต้องมาเช็คอินก่อนเวลาเรือออก 30 นาที จากนั้นบริษัทก็ให้นักท่องเที่ยวที่มีตั๋วรอบสิบโมงที่เช็คอินก่อนหน้านี้เดินทางไปที่เรือ 3. หลังจากนั่งรอจนถึงเวลาประมาณ 10.20 น. ก็ได้รับแจ้งให้ขึ้นรถที่จัดเตรียมไว้เพื่อไปขึ้นเรือ เมื่อขึ้นเรือแล้วปรากฏว่ามีผู้โดยสารบนเรือเที่ยวดังกล่าวเกินจำนวนความจุที่นั่งของเรือ (คาดว่าเป็นผู้โดยสารกลุ่มเดียวกับที่เดินทางออกมาสำนักงานเมื่อครู่) 4. เนื่องจากทุกที่นั่งของทุกชั้นมีผู้โดยสารนั่งจนเต็ม ทำให้ผู้โดยสารที่มาเพิ่มภายหลังต้องนั่งกับพื้น เบียดเสียดกันกับกระเป๋าสัมภาระบริเวณด้านหน้า และด้านหลังหน้าประตู โดยไม่ได้รับการช่วยเหลือ แนะนำ หรือชี้แจงใดๆ จากพนักงานของบริษัทและพนักงานที่อยู่บนเรือที่เดินไปมา รวมถึงผู้โดยสารที่นั่งกับพื้นไม่ได้รับแจกเสื้อชูชีพประจำตัวแต่อย่างใด 5. แม้จะเป็นวันหยุดยาว มีนักท่องเที่ยวต้องการเดินทางไปที่เกาะกูดจำนวนมาก แต่เหตุการณ์ดังกล่าวก็แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีเจตนาเอาเปรียบลูกค้า เห็นแก่ได้และฉวยโอกาส โดยการเพิ่มรอบเรือ แต่เมื่อมีผู้โดยสารไม่เต็มลำ ก็ยุบมารวมกัน ทำให้จำนวนผู้โดยสารต่อเที่ยวนั้นเกินที่นั่งที่เรือจะรองรับได้ โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ดิฉันจึงขอเรียกร้องให้กรมเจ้าท่าดำเนินการตรวจสอบและลงโทษบริษัท บุญศิริเรือเร็ว จำกัด อย่างเข้มงวด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย สร้างมาตรฐานการให้บริการที่ดี ปลอดภัย และป้องกันความสูญเสียที่อาจประเมินค่ามิได้ต่อไป ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากรมเจ้าท่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เนื่องจากอาจเกิดเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันได้อีกในช่วงวันหยุดสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง และดิฉันจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด ขอขอบคุณมากค่ะ

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด ขอรายงานดังนี้ เรือหาดท่าน้ำของบริษัทบุญศิริเรือเร็วจำกัด (เที่ยวประจำวันที่6เม.ย.62เวลา10.45น.) ไม่มีการบรรทุกน้ำหนักเกินและมิได้กระทำผิดพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ แต่อย่างใด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราดได้ว่ากล่าวตักเตือนผู้ควบคุมเรือให้เคร่างครัดในเรื่องการบรรทุกผู้โดยสารเกินและคำนึงถึงความปลอดภัย ของผู้โดยสารเป็ฯสำคัญ หากเห็นว่าไม่ปลอดภัยมีผู้โดยสารนั่งกับพื้น ต้องแจ้งผู้โดยสารให้ทราบว่าไม่เกิดความปลอดภัยและพาไปนั่งที่ที่นั่งที่กำหนดไว้พร้อมแนะนำให้สวมใส่เสื้อชูชีพทุกครั้ง ทั้งนี้ได้กำชับ ผู้ควบคุมเรือให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด ผู้ควบคุมเรือรับทราบและหากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกจะถือว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งและลงโทษสูงสุดตามกฎหมายกำหนด ได้แนะนำให้ผู้ประกอบการกำนหหมายเลขที่นั่งลงในบัตรผู้โดยสารเรือและกำหนดหมายเลขไว้ที่ที่นั่งทุกที่นั่ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนและไม่สับสน และยกระดับมาตรฐานในการให้บริการต่อไป

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่