ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1235

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 09 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น.
ผู้ร้องเรียนคุณมนทิรา มหินชัย
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์081-1343051
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน3.บริการเรือข้ามฟาก/โดยสารข้ามเกาะ/เฟอร์รี่
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งเรื่องร้องเรียน ไม่ได้รับความสะดวกและไม่ได้รับความปลอดภัยในการโดยสารเรือเฟอรี่
รายละเอียดวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ได้รับแจ้งจากคุณมนทิราฯ ว่าไม่ได้รับความสะดวกใน และความปลอดภัยในการโดยสารเรื่อเฟอรี่โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตนได้ซื้อตั๋วเรือเฟอรี่ ของ บริษัท บุญศิริเรือเร็ว จำกัด เพื่อที่จะข้ามฟากจากท่าเรือฝั่ง จ.ตราด ไปยังท่าเรือฝั่งเกาะกูด เมื่อใกล้ถึงเวลาที่จะขึ้นเรือตนจึงเดินไปยังจุดที่จะขึ้นเรือ แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าก่อนขึ้นเรือจะต้องเช็คอินก่อนประมาณ 30 นาที จึงทำให้ตนไม่ได้ขึ้นเรือรอบดังกล่าว จึงต้องรอรอบถัดไป และเมื่อเรือรอบถัดไปมาถึง ตนจึงได้ขึ้นเรือ และพบว่ามีผู้โดยสารอยู่เต็มลำแล้วทั้งชั้นบนที่เป็นห้องปรับอากาศ และชั้นล่างที่เปิดโล่ง เจ้าหน้าที่จึงให้ตนนั่งบนพื้น ซึ่งเป็นที่สำหรับวางกระเป๋าและค่อนข้างแคบมาก ซึ่งไม่ใช่แค่กลุ่มของตน แต่ยังมีผู้โดยสารกลุ่มอื่นอีกที่เจ้าหน้าที่ให้นั่งบนพื้น อีกทั้งยังไม่มีการให้ผู้โดยสารสวมเสื้อหรืออุปกรณ์ชูชีพระหว่างเดินทาง และขณะนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าคอยตรวจตราดูแลความเรียบร้อยอีกด้วย

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด ขอรายงานดังนี้ เรือหาดท่าน้ำของบริษัทบุญศิริเรือเร็วจำกัด (เที่ยวประจำวันที่6เม.ย.62เวลา10.45น.) ไม่มีการบรรทุกน้ำหนักเกินและมิได้กระทำผิดพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ แต่อย่างใด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราดได้ว่ากล่าวตักเตือนผู้ควบคุมเรือให้เคร่างครัดในเรื่องการบรรทุกผู้โดยสารเกินและคำนึงถึงความปลอดภัย ของผู้โดยสารเป็ฯสำคัญ หากเห็นว่าไม่ปลอดภัยมีผู้โดยสารนั่งกับพื้น ต้องแจ้งผู้โดยสารให้ทราบว่าไม่เกิดความปลอดภัยและพาไปนั่งที่ที่นั่งที่กำหนดไว้พร้อมแนะนำให้สวมใส่เสื้อชูชีพทุกครั้ง ทั้งนี้ได้กำชับ ผู้ควบคุมเรือให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด ผู้ควบคุมเรือรับทราบและหากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกจะถือว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งและลงโทษสูงสุดตามกฎหมายกำหนด ได้แนะนำให้ผู้ประกอบการกำนหหมายเลขที่นั่งลงในบัตรผู้โดยสารเรือและกำหนดหมายเลขไว้ที่ที่นั่งทุกที่นั่ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนและไม่สับสน และยกระดับมาตรฐานในการให้บริการต่อไป
เอกสารแนบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่