ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1238

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 02 เมษายน 2562 เวลา 17:11 น.
ผู้ร้องเรียนนายพิชิต เช็คสกุล
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียนปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามขอร้องเรียนเรื่องการเก็บภาษีสิ่งล่วงล้ำลำน้ำบริเวณแม่น้ำแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม
รายละเอียดขอร้องเรียนเรื่องการเก็บภาษีสิ่งล่วงล้ำลำน้ำบริเวณแม่น้ำแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม นายพิชิต เช็คสกุล ชาวบ้านตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที อยู่บ้านเลขที่ 4013 ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรปราการ ส่งข้อความผ่าน FB Fan Page ข่าวกรมเจ้าท่า(News Clipping) และ Facebook ส่วนตัว (Goong Phatchaya-บรรณารักษ์กรมเจ้าท่า) เพื่อสอบถามและร้องเรียนเรื่องที่กรมเจ้าท่ามีจดหมายให้ไปดำเนินการเพื่อชำระภาษีเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่