ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1275

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 02 เมษายน 2562 เวลา 09:59 น.
ผู้ร้องเรียนธนิดา เจริญมิตร บริษัทฟังก์ชั่นมารีนจำกัด
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน10.ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างของกรมเจ้าท่า
คำร้องเรียน/คำถามขอความเป็นธรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเรือกู้ภัยความเร็วสูงสีส้ม จำนวน 6 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของจท.
รายละเอียดขอความเป็นธรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเรือกู้ภัยความเร็วสูงสีส้ม จำนวน 6 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของจท. วงเงิน 41,858,000 บาท (ธนิดา เจริญมิตร ผู้อำนวยการฟังก์มารีนจำกัด)

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:31/05/2562
รายละเอียด ขอเรียนว่าประเด็นที่บริษัทฟังก์ชั่นมารีนจำกัดเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำสัญญา นั้น ไม่สามารถพิจารณาหลักเกณฑ์ด้านราคาให้กับ บริษัทฯได้ เนื่องจากบริษัทฯมีคุณสมบัติไม่ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) ข้อ3.1.1 ระบุขนาดเครื่องยนต์ต้องไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า(HP) เนื่องจากบริษัทฯเสนอเครื่องยี่ห้อ YAMAHA รุ่น F200B/FL200B ขนาดเครื่องยนต์ 200แรงม้า(PS)เมื่อคำนวณแล้วได้ขนาดแรงม้าน้อยกว่า 200 แรงม้า(HP)ทำให้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่