ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1276

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 05 เมษายน 2562 เวลา 10:44 น.
ผู้ร้องเรียนนายทนง บุญหล้า ผู้ประสานงานกลุ่มฮักท่าสายลวด
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0656133394
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามร้องเรียนผู้ประกอบการคลังสินค้าที่ 9/2 (9/1) และ 13/2 (13/1) ประกอบกิจการคลังสินค้าและเขตปลอดภาษีฟรีโซนไม่ชอบด้วยกฎหมาย
รายละเอียดร้องเรียนผู้ประกอบการคลังสินค้าที่ 9/2 (9/1) และ 13/2 (13/1) ประกอบกิจการคลังสินค้าและเขตปลอดภาษีฟรีโซนไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีการแอบแฝงซ่อนเร้นการหลบภาษี เสี่ยงภาษีขาเข้า หรือตัดปล่อยสินค้า (การก่อสร้างถนนและอาคารทับและลงไปภายในแม่น้ำเลย)

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพิษณุโลกขอรายงานผลดังนี้1.บริเวณคลังสินค้า9/1 เจ้าของชื่อนางสาวปภาวดีฯ ได้แจ้งการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตามคำสั่ง คสช.ที่32/2560 ประเภททางลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมแม่น้ำเมยหมู่ที่ 3 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของประกาศกระทรวงคมนาคมฯแล้วมีความเห็นไม่อนุญาต และมีหนังสือคำสั่งแจ้งไม่อนุญาตและให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ 2.บริเวณคลังสินค้า 9/2 เจ้าของชื่อ นางสาวปภาวดีฯ ได้แจ้งการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตามคำสั่้ง คสช.ที่ 32/2560 ประเภททางลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก จากการตรวจสอบตามแบบแจ้งปรากฎว่าทางลาดคอนหรีตเสริมเหล็กได้ก่อสร้างในที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน เลขที่ 7488และเลขที่ 6080 เป็นไปตามระวางแผนที่และระวางภาพถ่ายทางอากาศของกรมที่ดิน ซึ่งได้ดำเนันการคัดถ่ายจากสำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ดังนั้นที่ก่อสร้างทางลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก จึงเป็นการปลูกสร้างในเขตที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์มิใช่เป็นการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำแม่น้ำเมย 3. บริเวณคลังสินค้า 13 เจ้าของชื่อ นายสง่าฯ ได้แจ้งการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตามคำสั่ง คสช.ที่ 32/2560 ประเภททางลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมแม่น้ำเมย หมู่ที่ 3 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของประกาศกระทรวงคมนาคมฯแล้วมีความเห็นไม่อนุญาต และมีหนังสือคำสั่งแจ้งไม่อนุญาตและให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่