ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1286

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 08:06 น.
ผู้ร้องเรียนคุณสายชล
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์089-5110115
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน2.บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งเรื่องร้องเรียน เรือแล่นออกจากท่าเทียบเรือโดยที่ผู้โดยสารยังขึ้นท่าไม่หมด
รายละเอียดวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 08.06 น. ได้รับแจ้งจากคุณสายชลฯ ว่าตนได้ใช้บริการเรือคลองแสนแสบหมายเลข 8 ที่ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง เพื่อไปยังท่าเรือมศว.ประสานมิตร เมื่อถึงท่าเรือ มศว.ประสานมิตรเรือได้เข้าเทียบแต่เนื่องด้วยมีผู้โดยสารจำนวนมากทำให้ขึ้นจากเรือไม่ทัน ในขณะนั้นมีผู้โดยสารกดกริ่งเพื่อให้รอแต่เรือไม่รอและออกจากท่าเรือ ตนจึงถามพนักงานเก็บเงินบนเรือว่าทำไมไม่รอให้ผู้โดยสารขึ้นให้หมดก่อน แต่ได้รับคำตอบว่าทำไมไม่ตะโกนบอก ตนจึงสงสัยว่ามีกริ่งไว้ทำไม จึงขอให้กรมเจ้าท่าดำเนินการตรวจสอบ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด กรมเจ้าท่าได้กำชับกับพนักงานให้ปรับปรุงการให้บริการ ให้ใส่ใจการทำงานเพื่อให้การบริการเรือโดยสารสาธารณะมีบริการที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่