ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1288

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 11:13 น.
ผู้ร้องเรียนนางสาววิภานันท์ วิเวก
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0869940258
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน2.บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ
คำร้องเรียน/คำถามเรือโดยสารคลองแสนแสบขับเร็วและไม่จอดท่าเรือ
รายละเอียดเมิืิอวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลาช่วงเช้า ได้โดยสารเรือคลองแสนแสบ ซึ่งเป็นเรือรุ่นใหม่ หมายเลข 33 จากท่าเรือเดอะมอลล์บางกะปิ ไป ท่าเรือแอร์พอร์ตลิงค์ ขอร้องเรียน ดังนี้ 1. เรือดังกล่าวขับด้วยความเร็ว ตัวเรือโคลงไปมาอันตรายมาก เมื่อสวนกับเรือ ก็มีน้ำกระเด็นโดนตัวผู้โดยสาร 2. เรือไม่จอดท่าเรือแอร์พอร์ตลิงค์ เนื่องจากแล่นด้วยความเร็วและมีเรือเสริมจอดอยู่ท่าแอร์พอร์ตลิงค์ จึงทำให้ต้องไปจอดที่ท่าเรือคลองตัน ซึ่งปกติต้องจอดท่าเรือแอร์พอร์ตลิงค์ จึงขอฝากให้กรมเจ้าท่าดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยกับผู้โดบสารด้วย

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ขอรายงานดังนี้ได้ดำเนินการเรียกนายท้ายเรือด่วนหมายเลข33 โดยนายท้ายยอมรับความผิดที่ได้กระทำและฝากขอโทษผู้โดยสารมา ณ โอกาสนี้ด้วย โดยได้ดำเนินการเปรียบปรับเป็นจำนวนเงิน1,000บาท ถ้าพบการกระทำผิดอีกพร้อมให้เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าลงโทษตามระเบียบโดยเคร่งครัดต่อไป

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่