ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1292

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 03 พฤษภาคม 2562 เวลา 07:20 น.
ผู้ร้องเรียนคุณเอกราช
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์081-4795585
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียนบริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งเรื่องร้องเรียน เรือโดยสารปฏิเสธรับผู้โดยสาร
รายละเอียดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.20 น. ได้รับแจ้งจากคุณเอกราชฯ ว่าได้มาใช้บริการเรือคลองแสนแสบที่ท่าเรือเดอะมอลล์บางกะปิ แต่เรือหมายเลข 19 ปฏิเสธรับตนและผู้โดยอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ลงเรือ จึงขอให้กรมเจ้าท่าดำเนินการตรวจสอบ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:กำลังดำเนินการ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่