ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1292

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 03 พฤษภาคม 2562 เวลา 07:20 น.
ผู้ร้องเรียนคุณเอกราช
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์081-4795585
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน2.บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งเรื่องร้องเรียน เรือโดยสารปฏิเสธรับผู้โดยสาร
รายละเอียดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.20 น. ได้รับแจ้งจากคุณเอกราชฯ ว่าได้มาใช้บริการเรือคลองแสนแสบที่ท่าเรือเดอะมอลล์บางกะปิ แต่เรือหมายเลข 19 ปฏิเสธรับตนและผู้โดยอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ลงเรือ จึงขอให้กรมเจ้าท่าดำเนินการตรวจสอบ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 24 มิถุนายน 2562
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:24/06/2562
รายละเอียด ส่วนตรวจการเดินเรือตรวจสอบแล้วพบว่าในวันและเวลาดังกล่าวเรือเบอร์19เป็นเรือที่ให้บริการรับส่งระหว่างท่าเรือประตูน้ำถึงท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศฯ(สายใน) รับส่ง5ท่าเรือ ดังนี้ 1.ท่เรือประตูน้ำ 2.ท่าเรือสะพานหัวช้าง 3.ท่าเรือสะพานเจริญผล 4.ท่าเรือตลาดโบ๊เบ๊ 5. ท่ารเืผ่านฟ้าลีลาศ ไม่ได้ให้บริการรับส่งผู้โดยสารที่ท่าเรือเดอะมอลล์บางกะปิ ซึ่งเป็นเส้นทางสายนอก ต่อมาได้โทรศัพท์สอบถามผู้ร้อง ได้รับการปฏิเสธว่าไม่ได้ร้องเรียนการให้บริการที่ท่าเรือเดอะมอลล์บางกะปิ แต่แจ้งว่าเหตุร้องเรียนเกิดขึ้นที่ท่าเรือประตูน้ำเพียงแต่ต้องการให้ผู้ประกอบการให้บริการดีกว่านี้

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่