ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1306

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:04 น.
ผู้ร้องเรียนคุณอารยา เสนีวงศ์
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0828675346
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน2.บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ
คำร้องเรียน/คำถามเรือโดยสาร
รายละเอียดวันที่ 23 พ.ค.62 เวลา 05.50 - 05.51 น. บริเวณท่าเรือวิจิตร ณ คลองแสนแสบ เรือโดยสาร 2 ลำแรกไม่จอดรับผู้โดยสารที่อยู่บริเวณท่าเรือวิจิตร เรือลำแรกมีผู้โดยสารอยู่ในเรือเล็กน้อย เรือลำที่ 2 ไม่มีผู้โดยสารอยู่ในเรือ ผู้แจ้งต้องลงเรือลำที่ 3 ทำให้เสียเวลาในการเดินทาง ไปทำงานช้ากว่าปกติ จึงขอให้ปรับปรุงเรื่องการให้บริการของเรือดังกล่าวด้วย

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด กรมเจ้าท่าได้กำชับกับพนักงานให้ปรับปรุงการให้บริการ ให้ใส่ใจการทำงานเพื่อให้การบริการเรือโดยสารสาธารณะมีบริการที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่