ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1312

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง yingzan@hotmail.com
วันที่ร้องเรียนวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:28 น.
ผู้ร้องเรียนจุฑาทิพย์ สุวรรณานนท์
เลขประจำตัวประชาชน1101400054955
Emailyingzan@hotmail.com
โทรศัพท์0869950877
สัญชาติ
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามโป๊ะหน้าที่ว่าการอำเภอบางกรวยเอียง
รายละเอียดท่าเรือโดยสารบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางกรวยเอียง มี เสา ตอ โผล่ขึ้นมา ใต้โป๊ะ ทำให้โป๊ะที่ใช้งานอยู่เอียง เกิดความลำบาก และเป็นอันตรายกับผู้ใช้บริการ เมื่อเวลาน้ำในลำคลองแห้ง โป๊ะจะเอียงเพราะว่ามี เสาตอเดิมนี้อยู่ เวลาเรือจอดและขึ้นท่าจะลำบากมาก อาจเกิดอันตรายได้ ขอให้ช่วยตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขด้วย จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณค่ะ

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่