ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1316

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 03 มิถุนายน 2562 เวลา 11:40 น.
ผู้ร้องเรียนคุณวีรภัทร
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์089-8154549
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน3.บริการเรือข้ามฟาก/โดยสารข้ามเกาะ/เฟอร์รี่
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งเรื่องร้องเรียน คนขับเรือข้ามฟากขับเรือด้วยความประมาท
รายละเอียดวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 11.40 น. ได้รับแจ้งจากคุณวีรภัทร ฯ ว่า ผู้ควบคุมเรือ เรือข้ามฟากท่าน้ำราชวงศ์ – ไอคอนสยาม ได้เดินเรือโดยประมาท เนื่องด้วยขณะเดินเรือสายตาจะจ้องมองที่โทรศัพท์มือถือตลอดเวลาไม่มองเส้นทางเดินเรือ ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ทั้งนี้ ได้สังเกตพฤติกรรมดังกล่าวมาหลายวันแล้ว จึงขอให้กรมเจ้าท่าดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำขอรายงานดังนี้ บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดได้ดำเนินการเปลี่ยนหน้าที่ปฏิบัติงานโดยลดตำแหน่งจากผู้ควบคุมเรือเป็นกะลาสีเรือ ตั้งแต่วันที่ 7มิ.ย.62เป็นต้นมาแล้ว และได้กำชับมิให้กระทำอีก หากพบหรือเกิดข้อร้องเรียนเช่นเดิมอีกจะดำเนินการตามกฎหมายกำหนดต่อไป

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่