ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1318

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 18:14 น.
ผู้ร้องเรียนคุณมนทิรา
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์081-1343051
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน3.บริการเรือข้ามฟาก/โดยสารข้ามเกาะ/เฟอร์รี่
คำร้องเรียน/คำถามติดตามเรื่องร้องเรียน กรณีเรือโดยสารเฟอร์รี่ ดราด-เกาะกูด ชื่อเรือบุญสิริเรือเร็ว บรรทุกผู้โดยสารเกิน
รายละเอียดวันที่ 7 มิ.ย. 62 เวลา 18.14 น. ได้รับแจ้งจากคุณมนทิรา ฯ (081-1343051) ขอติดตามผลการดำเนินการในกรณีที่ร้องเรียนเรือโดยสารเฟอร์รี่ ตราด – เกาะกูด ชื่อ บุญสิริเรือเร็ว บรรทุกผู้โดยสารเกิน เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 62 ทางเว็บไซต์ของกรมเจ้าท่า หมายเลขเรื่อง 1233

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด ขอรายงานดังนี้ เรือหาดท่าน้ำของบริษัทบุญศิริเรือเร็วจำกัด (เที่ยวประจำวันที่6เม.ย.62เวลา10.45น.) ไม่มีการบรรทุกน้ำหนักเกินและมิได้กระทำผิดพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ แต่อย่างใด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราดได้ว่ากล่าวตักเตือนผู้ควบคุมเรือให้เคร่างครัดในเรื่องการบรรทุกผู้โดยสารเกินและคำนึงถึงความปลอดภัย ของผู้โดยสารเป็ฯสำคัญ หากเห็นว่าไม่ปลอดภัยมีผู้โดยสารนั่งกับพื้น ต้องแจ้งผู้โดยสารให้ทราบว่าไม่เกิดความปลอดภัยและพาไปนั่งที่ที่นั่งที่กำหนดไว้พร้อมแนะนำให้สวมใส่เสื้อชูชีพทุกครั้ง ทั้งนี้ได้กำชับ ผู้ควบคุมเรือให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด ผู้ควบคุมเรือรับทราบและหากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกจะถือว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งและลงโทษสูงสุดตามกฎหมายกำหนด ได้แนะนำให้ผู้ประกอบการกำนหหมายเลขที่นั่งลงในบัตรผู้โดยสารเรือและกำหนดหมายเลขไว้ที่ที่นั่งทุกที่นั่ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนและไม่สับสน และยกระดับมาตรฐานในการให้บริการต่อไป

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่