ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1338

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:00 น.
ผู้ร้องเรียนสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามขอให้ตรวจสอบและแก้ไขฟื้นฟูสภาพน้ำ และกลิ่นโรงงานที่ผลิตปลากระป๋องของบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัด(มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร
รายละเอียดขอให้ตรวจสอบและแก้ไขฟื้นฟูสภาพน้ำ และกลิ่นโรงงานที่ผลิตปลากระป๋องของบริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ปจำกัด(มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ได้ดำเนินการตรวจโรงงานเบื้องต้นพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำดังกล่าวไปตรวจสอบที่กลุ่มสิ่งแวดล้อม สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่าแล้ว และจำได้รวบรวมข้อมูลและพยายหลักฐานเพื่อพิจารณาดำเนินการกับบริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรมจำกัดในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่