ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1339

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:30 น.
ผู้ร้องเรียนผู้สัญจรทางน้ำ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามร้องเรียนสิ่งก่อสร้างที่อาจเป็นอันตรายและการเอื้อประโยชน์โดยใช้เงินภาษีราษฎร
รายละเอียดร้องเรียนสิ่งก่อสร้างที่อาจเป็นอันตรายและการเอื้อประโยชน์โดยใช้เงินภาษีราษฎร รุกล้ำลำน้ำหน้าวัดสนามไชย จังหวัดอยุธยา

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 24 มิถุนายน 2562
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:24/06/2562
รายละเอียด สำนักการระบายน้ำ จะดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ระวังโครงสร้างใต้น้ำ บริเวณที่มีการเสริมความแข็งแรงของแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่