ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1342

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:55 น.
ผู้ร้องเรียนปกปิดข้อมูลผู้ร้อง
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามขอความอนุเคราะห์ให้เปิดไฟฟ้าส่องสว่างริมทางบริเวณท่าเรือเกาะลอย-เกาะสีชัง(ไม่ทราบหมู่และตำบลที่แน่ชัด) เป็นเส้นทางที่เดินมายังท่าเรือเกาะลอย ช่วงตั้งแต่ลานจอดรถ เป็นต้นมา รวมระยะทางประมาณ 500 เมตร
รายละเอียดขอความอนุเคราะห์ให้เปิดไฟฟ้าส่องสว่างริมทางบริเวณท่าเรือเกาะลอย-เกาะสีชัง(ไม่ทราบหมู่และตำบลที่แน่ชัด) เป็นเส้นทางที่เดินมายังท่าเรือเกาะลอย ช่วงตั้งแต่ลานจอดรถ เป็นต้นมา รวมระยะทางประมาณ 500 เมตร

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 24 มิถุนายน 2562
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:24/06/2562
รายละเอียด ขอรายงานดังนี้ หลังจากก่อสร้างเสร็จได้ส่งมอบให้เทศบาลเมืองศรีราชาเป็นผู้ดูแลซึ่งรวมถึงการดูแลในเรื่องการเปิดปิดไฟในบริเวณท่าเรือเกาะลอยด้วย จึงได้ประสานไปยังเทศบาลเมืองศรีราชาเพื่อแจ้งให้ทราบและพิจารณาแก้ไขแล้ว

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่