ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1346

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 14:39 น.
ผู้ร้องเรียนคุณณัฐฯ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0955252465
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามเขื่อนกันตลิ่งของบ้านตนเองซึ่งอยู่ติดกับวัดปทุมทอง จังหวัดปทุมธานี ประสบปัญหาพังลงแม่น้ำอยู่เรื่อยๆ
รายละเอียดเขื่อนกันตลิ่งของบ้านตนเองซึ่งอยู่ติดกับวัดปทุมทอง จังหวัดปทุมธานี ประสบปัญหาพังลงแม่น้ำอยู่เรื่อยๆ เนื่องจากมีเรือลำเลียงสินค้า(เรือโป๊ะ)มาจอดพักเรืออยู่บริเวณดังกล่าว จึงขอให้กรมเจ้าท่าช่วยตรวจสอบและดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วย

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่