ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1349

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 02 กรกฎาคม 2562 เวลา 19:00 น.
ผู้ร้องเรียนคุณจิตประภัสสร
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์081-4950806
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน1.บริการเรือด่วนเจ้าพระยา
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งเรื่องร้องเรียน เรือด่วนเจ้าพระยาไม่จอดรับผู้โดยสารที่รออยู่ที่ท่าเทียบเรือสะพานพุทธ
รายละเอียดวันที่ 2 ก.ค.62 ได้รับแจ้งจากคุณจิตประภัสสร ฯ ว่าได้รอใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยา ที่ท่าเรือสะพานพุทธเพื่อไปท่าเรือนนทบุรี โดยยืนรอในท่าเนื่องจากฝนตก เมื่อเวลาประมาณ 19.00 น. เรือด่วนธงส้มหมายเลข 173 ไม่เข้าจอดเทียบท่าเพื่อรับผู้โดยสารที่ท่าเรือสะพานพุทธ ซึ่งมีผู้โดยสารรอเรือประมาณ 9 คน และมีเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าด้วย ทำให้ต้องเสียเวลารอเรือเที่ยวสุดท้าย จึงร้องเรียนมายังกรมเจ้าท่า ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป และต้องการทราบผลการดำเนินการด้วย

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด กรมเจ้าท่าได้กำชับกับพนักงานให้ปรับปรุงการให้บริการ ให้ใส่ใจการทำงานเพื่อให้การบริการเรือโดยสารสาธารณะมีบริการที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่