ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1351

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 01 กรกฎาคม 2562 เวลา 07:00 น.
ผู้ร้องเรียนคุณเอกราช
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์081-4795585
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน2.บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งเรื่องร้องเรียน เรือโดยสารขับด้วยความเร็วสูง ทำให้ผู้โดยสารเดือดร้อน (น้ำสาดกระเด็นโดนผู้โดยสารภายในเรือ)
รายละเอียดวันที่ 1 กรกฏาคม 2562 เวลา 07.00 – 08.00 น. ได้รับแจ้งจากคุณเอกราช ฯ ว่า ได้โดยสารเรือคลองแสนแสบหมายเลข 35 จากท่าเรือ ม.รามคำแหง ไปยังท่าเรือประตูน้ำ ระหว่างโดยสารเรือลำดังกล่าว เรือได้ใช้ความเร็วสูงทำให้น้ำสาดกระเด็นขึ้นมาจนทำให้เปียกทั้งตัว ต่อมา ตนได้ลงเรือหมายเลข 5 ที่ท่าเรือประตูน้ำเพื่อเดินทางต่อไปยังท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ ได้มีเรือหมายเลข 42 สวนมาด้วยความเร็วสูง จึงเป็นเหตุทำให้น้ำกระเด็นเปียกเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเหตุดังกล่าวทำให้ตนได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก และทางโค้งก่อนถึงท่าเรือเจริญผล เรือได้ใช้ความเร็วสูงซึ่งอาจทำให้เกิดเหตุอันตรายเรือโดนกันได้ จึงร้องเรียนมายังกรมเจ้าท่า ให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการตรวจสอบผู้ควบคุมเรือหมายเลข 35 และ 42 ต่อไป

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด กรมเจ้าท่าได้กำชับกับพนักงานให้ปรับปรุงการให้บริการ ให้ใส่ใจการทำงานเพื่อให้การบริการเรือโดยสารสาธารณะมีบริการที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่