ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1353

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 04 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:32 น.
ผู้ร้องเรียนนายณรััฐ จิวาลัย
เลขประจำตัวประชาชน3101500013076
Email
โทรศัพท์0817537337
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามซ่อมเรือเสียงดังรบกวนผู้อื่น
รายละเอียดวันที่ 4 ก.ค.62 เวลา 13.32 น. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายณรัฐ จิวาลีย ว่ามีเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่จำนวน 1 ลำ จอดในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าคอนโดสลิลธารา ซึ่งอยู่เยื้องกับโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องแก้วไทยซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้าม เรือดังกล่าวได้ทำการซ่อมเรือส่งเสียงดังมาก ซ่อมทั้งกลางวันและกลางคืนมาเป็นเวลา 5-6 วันแล้ว สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนที่พักอาศัยบริเวณนั้น โดยเฉพาะประชาชนที่พักอาศัยในคอนโดสลิลธาราจะได้ยินเสียงชัดเจนที่สุด จึงขอให้กรมเจ้าท่าดำเนินการช่วยเหลือแก้ปัญหาดังกล่าวด้วย

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่