ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1357

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:43 น.
ผู้ร้องเรียนผู้โดยสารกลุ่มนึง ไม่แจ้งชื่อนามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามเรือยนต์ที่วิ่งในคลองภาษีเจริญ (บางโป๊ะไม่มีพนักงาน)
รายละเอียดเรือยนต์ที่วิ่งในคลองภาษีเจริญ (บางโป๊ะไม่มีพนักงาน) บางโป๊ะพนักงานกลับก่อนเป็นชั่วโมงๆ โกงเวลาทำงานในหน้าที่ เสียงบประมาณจ้างเงินของรัฐ พนักงานที่อยู่โป๊ะชื่อ ยงยุทธ พูดกระโชกโฮกฮาก ไม่มีจรรยาบรรณของพนักงาน

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:11/07/2562
รายละเอียด กลุ่มตรวจการเดินเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขนส่งประจำท่าเทียบเรือในคลองภาษีเจริญ กลุ่มตรวจการเดินเรือ ไม่ได้จัดพนักงานขนส่งไปปฏิบัติหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือแต่อย่างใด เนื่องจากขณะนี้อัตราพนักงานขนส่งประจำท่าเทียบเรือยังไม่เพียงพอ ซึ่งพนักงานที่ผู้ร้องเรียนพบเห็นที่ท่าเทียบเรือดังกล่าว เป็นพนักงานของบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัด ให้บริการประชาชนในคลองภาษีเจริญ ได้ประสานกับบริษัทฯ ดำเนินการตักเตือนพนักงานเรียบร้อยแล้ว

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่