ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 2

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง -
วันที่ร้องเรียนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 07:49 น.
ผู้ร้องเรียนThanonsak0818011181
เลขประจำตัวประชาชน
Email-
โทรศัพท์
สัญชาติ
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามการเดินทางด้วยเรือไปเกาะเสม็ด
รายละเอียดเรื่อที่เดินทางมาเกาะเสม็ดไม่ทีชูชีพเลยสักลำ แถมบางลำน่าจมมาก ไม่อยากให้เกิดโศกนาศกรรมเหมือนเกาะล้านครับช่วยดูหน่อย

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 28 เมษายน 2557
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:28/04/2557
รายละเอียด การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางโดยเรือของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยองสำหรับเรือบรรทุกคนโดยสารทุกลำจะเน้นการตรวจตราและควบคุมเป็นกรณี พิเศษ ดังนี้ 
1.เรือที่มายื่นต่ออายุใบอนุญาตประจำปี และเรือที่ขอยื่นจดทะเบียนใหม่ต้องผ่านการตรวจสภาพตัวเรือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต้องมีสภาพดีพร้อมใช้งาน และอุปกรณ์ประจำเรือ เช่น เสื้อชูชีพ พวงชูชีพ ถังน้ำยาดับเพลิง ต้องครบตามกฎข้อบังคับการตรวจเรือจึงจะทำการต่อหรือออกใบอนุญาตใช้เรือได้ 
2.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง ได้ออกคำสั่งตรวจตราและปราบปรามเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เพื่อตรวจสภาพตัวเรือ เครื่องจักร เครื่องใช้ และอุปกรณ์ประจำเรือให้ครบ รวมทั้งผู้ควบคุมเรือ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด 
3.ท่าเทียบเรือได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำท่าคอยอำนวยความสะดวกให้แก่นัก ท่องเที่ยวและดูแลการบรรทุกคนโดยสารไม่ให้เกินกว่าที่เจ้าท่ากำหนด จำนวน5คนโดยสลับสับเปลี่ยนกันดูแลในแต่ละท่า 

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่