ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 230

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 15:09 น.
ผู้ร้องเรียนNapatpon
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติ
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามเรือโดยสารไปเกาะขามไม่มีความปลอดภัย
รายละเอียด ได้โดยสารเรือไปเกาะขาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยการจัดการของทหาร วัน อาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 โดยได้ขึ้นเรือขาไปเวลา 9.00น และกลับเวลา 12.00 น เป็นเรือขากลับเที่ยวแรก บนเรือมีชูชีพไม่เพียงพอ และไม่มีการนับจำนวนผู้โดยสาร เรือมีแน่นมาก เที่ยวกลับ เป็นเรือเที่ยวแรก จากปกติ 13.00 เป็น 12.00 มีคนโดนสารกลับเต็มและแน่น จากสภาพเรือที่เก่าเข้าเกียร์ถอยไม่ได้ทำให้เทียบท่าลำบาก วนถึง 3 รอบ คนโดนสารแน่นจนเรือเอียง เรือชูชีพไม่พอมีน้อยมาก ได้แต่ภาวนาให้ถึงฝั่ง

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 15 มิถุนายน 2559
ผู้ตอบ:สผง(ทส.) it@md.go.th
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:15/06/2559
รายละเอียด
         ได้ดำเนินการตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้ว ขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้
1. จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 พบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลพื้นที่ 2 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ เป็นผู้ดูแลพื้นที่บริเวณท่าเรือเขาหมาจอ และหน่วยงานทัพเรือภาคที่ 1 เป็นผู้ดูแลพื้นที่บริเวณเกาะขาม
2. จากการเดินสำรวจพื้นที่บริเวณโดยรอบท่าเทียบเรือ ยังไม่พบเรือบรรทุกโดยสาร ตามข้อร้องเรียน ดังกล่าว เนื่องจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งให้ทราบว่า อยู่ในช่วงปิดเกาะขาม เพราะอยู่ในระหว่างฤดูมรสุม ตั้งแต่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งในระหว่างที่ปิดเกาะ จะไม่มีการสัญจรทางน้ำทั้งนี้ จากการสอบถามข้อมูลจาก นาวาเอก สุริยัน สำราญใจ ได้ชี้แจงว่า เกาะขามจะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวอีกครั้ง ในช่วงระยะเวลาประมาณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 
3. หากมีการเปิดเกาะขาม ตามห้วงระยะเวลาดังกล่าว เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา จะดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของเรือบรรทุกคนโดยสารทุกลำ ตามระเบียบ และข้อบังคับการตรวจเรือโดยเคร่งครัด ต่อไป

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่