ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 242

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง sns3004@hotmail.com
วันที่ร้องเรียนวันที่ 08 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
ผู้ร้องเรียนผู้โดยสารข้ามเรือ
เลขประจำตัวประชาชน
Emailsns3004@hotmail.com
โทรศัพท์
สัญชาติ
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามร้องเรียน ท่าเรือโดยสารท่าเรือ คลองเตยครั้งที่ 3
รายละเอียด การเขียนร้องทุกข์นี้เป็นครั้งที่ 3 ขอร้องเรียนดังนี้ 1. ท่าเรือสกปรกมากๆ และไม่มีที่นั่งรอเรือให้โดยสารเพราะเรือรอนานมาก ทั้งที่เป็นท่าเรือที่จะข้ามมาท่องเที่ยวแท้ๆ 2. เรือไม่มีชูชีพ เพราะการขาดจรรยาบรรณในการประกอบการของเจ้าของกิจการท่าเรือนี้ มีเด็กลงเรือมาเรียนเยอะ 3. ท่าเรือเป็นที่คนโดยสารเยอะ แต่มีเรือรับส่ง แค่ 1 ลำในเวลาเร่งรีบและชอบรับผู้โดยสารจำนวนมากๆ ในแต่ละครั้ง ถ้ามีโอกาสร้องเรียนครั้งที่ 4 อยากจะแนะในมีการแนบไฟล์ภาพหรือวีดีโอจะได้เอาให้ดู 4. ท่าเรือนี้เจ้าของกดคนงานเรือเล็ก กดราคาของการวิ่งเที่ยวเรือ และพูดจาคาบหยาบด่าทอ เห็นแล้วสงสารคนทำมาหากิน 5. หน้าฝนเรือ ก็อันตราย ทั้งท่าเรือ และเรือก็ไม่ได้ปลอดภัย ปล.อยากจะฝากเจ้าหน้าที่ทีมาตรวจท่าเรือช่วยตรวจให้หน่อยเถิด ไม่รู้มาดูหรือเปล่า เห็นมีการตรวจกันแตไม่เห็นจะแก้ไขอะไรเลย มาตรวจทำไมค่ะ รบกวนขอให้มาดูหน่อย

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:สำนักแผนงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 13 มิถุนายน 2559
ผู้ตอบ:สผง(ทส.) it@md.go.th
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:13/06/2559
รายละเอียด ขอขอบคุณสำหรับคำร้องของท่าน ได้ส่งคำร้องของท่านให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้ว 

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่