ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 250

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง It@md.go.th
วันที่ร้องเรียนวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:38 น.
ผู้ร้องเรียน-
เลขประจำตัวประชาชน
EmailIt@md.go.th
โทรศัพท์
สัญชาติ
หัวข้อร้องเรียน8.การฝึกอบรม/สอบความรู้/ออก ปก. ผู้ทำการในเรือ
คำร้องเรียน/คำถามการสอบเลื่อนตั๋ว และ การอบรมหลักสูตรต่างๆ
รายละเอียด ถ้ามีเพียงวุฒิม.6 และไม่จบจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีสามารถสอบจนได้ตั๋วต้นกล 3000 กิโลวัตต์ หรือมากกว่าได้หรือไม่ และการอบรมหลักสูตรคนประจำเรือ เหตุใดจึงสามารถได้รับใบ Training Certificate ซึ่งจัดส่งทางไปรษณีย์หลายครั้งหลายหลักสูตรได้ อีกทั้งวันที่ตามที่ระบุในใบ Certificate เหล่านั้น ช่วงเวลาของบางหลักสูตร ผู้มีชื่ออยู่บน Certificate ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่บนเรือตามปกติ

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:สำนักแผนงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
ผู้ตอบ:สผง(ทส.) it@md.go.th
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:29/07/2559
รายละเอียด ขอขอบคุณสำหรับคำร้องของท่าน ได้ส่งคำร้องของท่านให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้ว 

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่