ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 256

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง leeluky2016@gmail.com
วันที่ร้องเรียนวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 08:54 น.
ผู้ร้องเรียนอุบลทิพย์ ลีลา
เลขประจำตัวประชาชน
Emailleeluky2016@gmail.com
โทรศัพท์
สัญชาติ
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามขอให้ปรับปรุงท่าพายัพ
รายละเอียด เนื่องจากขั่วโมงเร่งด่วน มีคนใช้บริการท่าพายัพมาก หวั่นเกรงโป๊ะล่มมีความเสี่ยงต่อการเกิดโศกนาฏกรรมเหมือนโป๊ะล่มในอดีต ยังไงพิจารณาด้วยน่ะคะ อย่ารอให้เหตุเกิดแล้วค่อยแก้ไขเลย แล้วท่าพายัพนี้คนใช้บริการเยอะ ควรให้เรือธงเขียวจอดด้วยก้อจะแบ่งเบาความแออัดของธงส้มได้ด้วยคะ ขอบพระคุณคะ หวังว่าคงได้รับการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงโดยด่วน

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:กลุ่มงานวิศวกรรมแม่น้ำ กองวิศวกรรม
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 16 กันยายน 2559
ผู้ตอบ:สผง(ทส.) it@md.go.th
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:16/09/2559
รายละเอียด กลุ่มงานวิศวกรรมแม่น้ำ กองวิศวกรรม  ขอเรียนแจ้งว่าท่าเรือพายัพจะมีการปรับปรุงก่อสร้างขยายท่่าเรือใหม่ให้มีความสะดวกปลอดภัยมากขึ้นแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้างตามกระบวนการ e-bidding คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2559

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่