ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 261

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง rdoklampoo@yahoo.com
วันที่ร้องเรียนวันที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 13:22 น.
ผู้ร้องเรียนรสสุคนธ์
เลขประจำตัวประชาชน
Emailrdoklampoo@yahoo.com
โทรศัพท์
สัญชาติ
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามสะพานขึ้น-ลงเรือ
รายละเอียด เป็นเรื่องที่อยากแนะนำนะค่ะ สะพานขึ้นลงเรือสั่นมากๆ พอคลื่นแรงเรือเคลื่อน สะพานหลุดออกจากท่า ถ้าช่วงนั้นมีคนอยู่บนสะพานคงจะหล่นให้เป็นข่าวอีก อยากจะแนะนำให้ทำสะพานขึ้น ลงเรือให้ยาวขึ้น หรือทำอย่างไรก็ได้ให้ไม่หลุดออก เหตุการณ์นี้เจอเมื่อครั้งที่ไปเกาะกูด เลยอยากจะมาบอกเตือนให้แก้ไขก่อนที่สิ่งร้ายๆจะเกิดขึ้น

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 02 ธันวาคม 2559
ผู้ตอบ:สผง(ทส.) it@md.go.th
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:02/12/2559
รายละเอียด
งานตรวจการขนส่งทางน้ำ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด ได้ไปตรวจสอบท่าเทียบเรือโดยสารในพื้นที่เกาะกูด จังหวัดตราดพร้อมได้แจ้งผู้ประกอบการทุกท่าปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วโดยให้ดำเนินการ ดังนี้ 
1. ปรับปรุงแผ่นสะพานสำหรับวางเชื่อมท่ากับตัวเรือและให้มีความยาวเพิ่มขึ้น พร้อมให้ตรวจสอบความแข็งแรงเป็นประจำ
2. จัดเจ้าหน้าที่เรือคอยดูแลความปลอดภัยกับผู้โดยสารขณะที่ผู้โดยสารขึ้นลงเรือ
3. กำชับผู้ควบคุมเรือทุกลำให้ใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบผู้โดยสารว่าขึ้นหรือลงเรือเรียบร้อยแล้วจึงทำการออกเรือทุกครั้ง
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเรียน และข้อสั่งการของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราดเรียบร้อยแล้ว

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่