ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 272

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง cstangjit@gmail.com
วันที่ร้องเรียนวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 16:20 น.
ผู้ร้องเรียนชูศักดิ์ ตั้งจิตยงสิวะ
เลขประจำตัวประชาชน
Emailcstangjit@gmail.com
โทรศัพท์
สัญชาติ
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามท่าน้ำสะพานพุทธ
รายละเอียด เห็นว่าท่าน้ำสะพานพุทธสร้างเสร็จแล้ว แต่ทำไมถึงไม่เปิดให้ประชาชนใช้เสียที ทุกวันนี้ต้องใช้ท่าน้ำยอดพิมานแทน ไม่สะดวกมากๆ เดินไกลและลำบากมาก ทนใช้มาเกือบ 2 ปีแล้ว ควรรีบรับมอบงานและเปิดใช้เร็วๆ ขอบพระคุณมากครับ

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:กลุ่มวิศวกรรมแม่น้ำ กองวิศวกรรม
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
ผู้ตอบ:สผง(ทส.) it@md.go.th
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:21/11/2559
รายละเอียด กลุ่มวิศวกรรมแม่น้ำ กองวิศวกรรม ขอเรียนว่าท่าเรือสะพานพุทธปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ  พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนท่าเรือแล้ว สามารถเปิดให้บริการกับผู้โดยสารได้ ซึ่งกองวิศวกรรม ได้แจ้งสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เพื่อดำเนินการเปิดใช้ท่าเรือดังกล่าวแล้ว 

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่