ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 287

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง mittiphong@gmail.com
วันที่ร้องเรียนวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:53 น.
ผู้ร้องเรียนมุจรินทร์ อิทธิพงษ์
เลขประจำตัวประชาชน
Emailmittiphong@gmail.com
โทรศัพท์
สัญชาติ
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามท่าเรือราชินีไม่พร้อมใช้งาน
รายละเอียด เนื่องจากในช่วงงานพระบรมศพฯ ดิฉันมีความจำเป็นต้องใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาในการเดินทาง โดยปกติจะลงที่ท่าเรือยอดพิมาน ซึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 59 เป็นต้นมามีการเปิดให้ใช้ท่าราชินี แทนท่าเตียนที่ปิดซ่อม เมื่อเปิดใช้งานวันแรกพบว่ามีการก่อสร้างพนังกั้นน้ำที่สูงเกินไป เด็ก ผู้หญิงและคนชราต้องก้าวข้ามซึ่งอันตรายมาก โดยทางเดินเข้าออกได้มีการเจาะเป็นขั้นบันไดให้ก้าวได้สะดวกขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 59 หลังจากนั้น ในช่วงสัปดาห์นี้ พบว่าน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นขึ้นมาท่วมทางเดินระหว่างโปีะเรือไปจนถึงทางถนน ซึ่งต้องใช้วิธีเดินลุยน้ำ ประกอบกับตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน มีการปิดให้บริการท่าเรือยอดพิมาน ซึ่งลำบากมาก ผู้โดยสารไม่สามารถลงเรือที่ท่าราชินีได้ ถ้าจะลงคือต้องเดินลุยน้ำ ไม่สามารถลงยอดพิมานได้ต้องไปลงท่าเรือสะพานพุทธซึ่งค่อนข้างไกลและไม่สะดวก ดิฉันเข้าใจว่าอยู่ในระยะที่พอจะเดินได้แต่ในช่วงเวลาเร่งด่วน เราต้องเพิ่มเวลาในการเดินอย่างน้อย 10 นาที ดิฉันเข้าใจได้ว่า ช่วงเดือนนี้น้ำจะขึ้นสูง แต่นั่นไม่ใช่ข้ออ้าง เพราะดิฉันไม่เห็นการบริหารจัดการและการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม แม้แต่การออกแบบการก่อสร้างท่าเรือที่ไม่รู้ว่าจะมีขัันบันไดลงไปเพื่ออะไร ทั้งๆที่รู้ว่าน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะเอ่อล้นได้เสมอ จึงใคร่ขอร้องเรียนและหวังว่าจะเห็นการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:กลุ่มวิศวกรรมแม่น้ำ
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 23 ธันวาคม 2559
ผู้ตอบ:สผง(ทส.) it@md.go.th
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:23/12/2559
รายละเอียด
กลุ่มวิศวกรรมแม่น้ำได้ตรวจสอบข้อร้องเรียนเรื่องท่าเรือราชินีไม่พร้อมใช้งานแล้ว ขอเรียนผลการดำเนินการ ดังนี้
1. พื้นทางเดินเชื่อมระหว่างศาลาพักผู้โดยสารกับพื้นที่ริมฝั่ง ซึ่งโครงสร้างเดิมเป็นของกรุงเทพมหานคร และมีระดับที่น้ำท่วมถึง (ในช่วงที่ระดับน้ำขึ้นสูง) ในเบื้องต้นได้ประสานให้มีการเสริมพื้นทางเดินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ก่อนในระยะแรก สำหรับระยะยาวกลุ่มวิศวกรรมแม่น้ำอยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบเสริมพื้นทางเดินเพื่อดำเนินการต่อไป
2. เรื่องระบบไฟฟ้า เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จได้ส่งเรื่องให้กองคลังดำเนินการขอมิเตอร์ไฟฟ้าแล้ว เมื่อมีการติดตั้งมิเตอร์แล้วก็จะสามารถใช้งานระบบไฟฟ้าที่มีการติดตั้งไว้แล้วที่ตัวอาคารพักผู้โดยสารได้

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่