ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 288

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง sa5087@hotmail.com
วันที่ร้องเรียนวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:06 น.
ผู้ร้องเรียนนางสาวบุญรักษา ชัยอำนาจ
เลขประจำตัวประชาชน
Emailsa5087@hotmail.com
โทรศัพท์
สัญชาติ
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามท่าเรือราชินีไม่มีแสงสว่างเลย
รายละเอียด ท่าเรือราชินี คือเปิดให้ใช้บริการตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ นะคะ ยังไม่มีไฟเลยค่ะ ท่าเรือนี่มึดมากเลยค่ะ ไม่มีแสงสว่างใดๆเลย แถมเวลาน้ำขึ้นทางเดินยังน้ำท่วมถึงอีก ถึงจะแก้ปัญหาด้วยการเอาสะพานไม้ไปวางให้เดิน แต่ถ้าไม่มีแสงสว่างเลยมันลำบากนะคะ ต้องให้เอาไฟฉายจากโทรศัพย์ ส่องกันเองใช่ไหมคะ แล้วเมื่อไหร่ไฟถึงจะมาละ จะเป็นเดือนหรือเป็นปีดี สะพานที่ข้ามระหว่างท่าเรือราชินีกับยอดพิมานเมื่อไรจะสร้างเสร็จมิทราบ คือตอนนี้เดินไกลมากกว่าจะถึงที่ทำงาน ตั้งแต่ทำงานมายังไม่เคยเห็นมีช่างมาซ่อมสะพานเลยค่ะ ถ้าคุณจะเปิดใช้ท่าเรือก็น่าจะมีความพร้อมกว่านี้นะค่ะ หวังว่า อีกไม่นานน่าจะเห็นความสว่างของท่าเรือราชินีนะค่ะ

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:กลุ่มวิศวกรรมแม่น้ำ
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 23 ธันวาคม 2559
ผู้ตอบ:สผง(ทส.) it@md.go.th
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:23/12/2559
รายละเอียด
กลุ่มวิศวกรรมแม่น้ำได้ตรวจสอบข้อร้องเรียนเรื่องท่าเรือราชินีไม่พร้อมใช้งานแล้ว ขอเรียนผลการดำเนินการ ดังนี้
1. พื้นทางเดินเชื่อมระหว่างศาลาพักผู้โดยสารกับพื้นที่ริมฝั่ง ซึ่งโครงสร้างเดิมเป็นของกรุงเทพมหานคร และมีระดับที่น้ำท่วมถึง (ในช่วงที่ระดับน้ำขึ้นสูง) ในเบื้องต้นได้ประสานให้มีการเสริมพื้นทางเดินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ก่อนในระยะแรก สำหรับระยะยาวกลุ่มวิศวกรรมแม่น้ำอยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบเสริมพื้นทางเดินเพื่อดำเนินการต่อไป
2. เรื่องระบบไฟฟ้า เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จได้ส่งเรื่องให้กองคลังดำเนินการขอมิเตอร์ไฟฟ้าแล้ว เมื่อมีการติดตั้งมิเตอร์แล้วก็จะสามารถใช้งานระบบไฟฟ้าที่มีการติดตั้งไว้แล้วที่ตัวอาคารพักผู้โดยสารได้

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่